STUDIUM MBA ONLINE STIPENDIUM
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

STUDIUM MBA ONLINE

Studium MBA online představuje unikátní a moderní formu manažerského vzdělávání. Online studium je obsahem a kvalitou plně srovnatelné s klasickou výukou. Studovat lze kdykoliv dle vlastních časových množností a odkudkoliv s využitím studijní e-learningové platformy, studijních podkladů, materiálů a online knihovny. Studium online formou naplňuje inovativní a moderní formu prakticky zaměřeného vzdělání pro management, podnikatele, vedoucí zaměstnance a další zájemce, kteří si chtějí rozšířit své znalosti.

MBA ONLINE

Studium MBA online nabízí moderní a časově flexibilní vzdělání, které je určeno pro všechny, kteří se chtějí posunout nejen v profesním, ale i osobním životě.

DBA ONLINE

Studium DBA online je určeno pro top management, majitele společností a CEO. Studium rozšiřuje manažerské znalosti a prohlubuje moderní principy leadershipu.

BBA ONLINE

BBA online doporučujeme všem, kteří nemají manažerské základy získané v teoretické ani praktické rovině. Jedná se o program, který pomůže zvládnout terminologii a pochopit základní principy a zásady managementu.

LLM ONLINE

Program je zaměřen na získání právního povědomí v oblastech korporátního práva, pracovního práva, práva občanského a dalších oblastí. Znalost práva je velkou výhodou manažerů.

Poplatky za studium

 Akce platí do 4.12.2022

MBA

Master of Business Administration
69.000

DBA

Doctor of Business Administration
89.000

BBA

Bachelor of Business Administration
39.000

LLM

Master of Laws
79.000
CARDIFF ACADEMY - PRESTIŽNÍ ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

FORMA ONLINE STUDIA

CARDIFF ACADEMY SE (CA) vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na moderní formu vzdělávání. 

Uspět mezi konkurencí vyžaduje cílevědomou práci, znalosti a dovednosti, analytický přístup, kritické myšlení a inovační postupy. Samotné studium je nejen osobní výzvou, ale rovněž testem vlastních schopností, ověřením zkušeností, myšlení a manažerských dovedností. Kromě nabytí titulu vedle vašeho jména získáte nové kontakty, další pevné vazby a nadstandardní zkušenosti.

Studium je vstupenkou a mnohdy také podmínkou k dosažení vyšších manažerských pozic. Studium ve vzdělávacích programech je určeno všem, kteří chtějí udržet krok s nejnovějšími trendy v oboru a chtějí zvyšovat svůj osobní potenciál.
36
LEKTORŮ
8500
ONLINE KNIH
4
PROGRAMY
19
OBORŮ
NAŠI LEKTOŘI JSOU ODBORNÍKY VE SVÉM OBORU

RÁDI VÁS PROVEDEME CELÝM STUDIEM A ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY

NAPSAT ZPRÁVU