Jak funguje studijní oddělení na Cardiff Academy? Zeptali jsme se Marie Šmýrové.

JAK FUNGUJE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ NA CARDIFF ACADEMY? ZEPTALI JSME SE MARIE ŠMÝROVÉ.

Jsou to oči, uši i hlas každé školy. Stará se o uchazeče, studenty i absolventy všech studijních programů. Bezpochyby nelze mluvit o nikom jiném, než o studijním oddělní. Na Cardiff Academy ho zastupuje Marie Šmýrová, která pracuje jako tamní studijní referentka.

Co práce studijní referentky obnáší?

Jde především o otevřenost a vstřícnost ke studentům a jejich potřebám. Na Cardiff Academy se snažíme vyhovět individuálním požadavkům každého studenta, ale i lektora. Vzhledem k tomu, že komunikujeme především s manažery, kteří své studium musí přizpůsobit své práci a rodině, je potřeba s těmito podmínkami počítat a pomoct tak studentovi, studium úspěšně dokončit v souladu se vší administrativou.

Jak funguje studijní oddělení na Cardiff Academy?

Vzhledem k tomu, že studium na Cardiff Academy je zcela online, studijní oddělení toho není výjimkou. Provázíme studenta celým procesem, od podání přihlášky, přes správu studentské sekce, vzájemné komunikace mezi studenty a lektory, až po organizaci obhajob a vydání diplomů.

Co nejčastěji aspiranty o studium zajímá, na co se nejvíc ptají?

Nejčastěji určitě organizace studia. Na českém trhu je spoustu obdobných škol jako Cardiff Academy, tudíž se zajímají, proč by měly studovat právě u nás.

A proč by tedy měli studovat u Vás?

To je individuální volba studenta. Nezaměřujeme se čistě na teoretickou část studia, což je velmi časté na vysokých školách, ale především na uplatnění získaných znalostí v praxi. Jde o předávání zkušeností, tipů a momentálních trendů. Reagujeme na dobu postcovidovou, kdy se svět přesunul z velké části do online světa. Zaměřujeme se na individuální potřeby studenta. Proto např. nemáme jen povinné předměty, které musí student splnit, ale i volitelné, které pojímají témata soft, hard a law skills. Moduly však nenabízí pouze online studijní materiály, ale také online komunikaci s lektorem, který má dlouholetou praxi ve vybrané problematice. Student se tak může na něho obrátit nejen s problémem, co se týká např. postupové či závěrečné práce, ale také např. s problémem, s kterým se potýká v praxi.

Jak tedy celé studium probíhá?

Uchazeč musí nejprve vyplnit a elektronicky podat přihlášku skrze naše webové stránky. Jakmile přihlášku obdržíme, kontaktujeme uchazeče s požadavkem na dodání potřebných dokumentů ke studiu jako je doložení jejich vzdělání či manažerské praxe. Tyto dokumenty jsou pro nás klíčové, jelikož by měly reflektovat úroveň studentových znalostí a dovedností a odpovídat tak zvolenému studijnímu programu. Dle preferencí studenta rozdělíme poplatek za studium až do 12 splátek, uzavřeme smlouvu a zašleme přístupy do studentské sekce a online knihovny. V průběhu studia pak musí student odevzdat postupové práce z každého modulu v rozsahu min. 10 stran, které hodnotí naši lektoři. Student zakončuje studium online obhajobou závěrečné práce. Poté je mu vydán diplom a stává se tak absolventem Cardiff Academy.

Jakým způsobem komunikujete se studentem?

Veškerá komunikace mezi studijním oddělní, studenty  lektory probíhá skrze naší studentskou sekci, případně na emailové úrovni. Studentská sekce je propojená s osobními emaily studentů i lektorů, proto notifikace chodí na obě platformy zároveň.

Nestaráte se pouze o studenty, ale i o lektory. Co to v praxi znamená?

Snažíme se reflektovat potřeby jak studentů, tak i lektorů. Proto je neustále informujeme o aktualitách a novinkách, které se u nás dějí, a které jsme zavedli pro efektivní komunikaci a spolupráci mezi všemi subjekty naší školy. Nejčastěji komunikujeme postupové a závěrečné práce studentů, společně s konzultacemi. Dále koordinujeme studenty i lektory tak, aby termíny obhajob vyhovovaly obou stranám.

Co byste ráda vzkázala vašim stávajícím a budoucím studentům?

Především to, ať se studia nebojí, ať přijímají nové výzvy, které jim napomohou se dostat z mrtvého bodu v jejich pracovním, ale i osobním životě. Zároveň aby nepodcenili či naopak nepřecenili své možnosti a přistupovali ke svému studiu s rozmyslem. Studijní oddělení se jim bude snažit všech těchto cílů dosáhnout, stejně jako zbytek našeho týmu.