Ing. Lenka Lamešová

Lektorka

Ing. Lenka Lamešová má mnohaleté zkušenosti v oblasti lektorské, manažerské i poradenské. Od roku 1996 do roku 2007 zastávala manažerské pozice, např. byla výkonnou ředitelkou Fondu ohrožených dětí v Praze, ředitelkou cestovní agentury a ředitelkou soukromé anglické základní školy.  Její specializací v oblasti vzdělávání dospělých jsou manažerské dovednosti, řízení lidí a leadership. V poradenské a koučovací praxi se věnuje osobnímu rozvoji klientů, především komunikace, zvládání emocí a konfliktních situací, zvládání stresu, typologii osobnosti, sebepoznávání, time managementu, stress managementu, personalistiky a řízení lidí. Dále se zabývá poradenstvím v oblasti školství a vzdělávání pedagogických pracovníků a má praxi v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a ekonomiky, řízení bytového družstva. Působí jako trenérka v oblasti trénování paměti a mozkového joggingu.

Zaměřuje se také na formy práce jako řízená diskuze, situační trénink, sebeanalýza a práce ve skupinách.  Toto umožňuje aktivní zapojení účastníků a tím vysokou efektivitu seminářů. Účastníci oceňují především velký rozsah vědomostí, zajímavou formu komunikace a praktické zkušenosti lektorky. Lenka Lamešová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Odborné vzdělání si pak dále doplnila pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje především formou vzdělávání a odborných konzultací.