FIN101

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku
Cílem předmětu je seznámení s principy finančního řízení. Studentům je objasněn význam majetkové a kapitálové struktury podniku, která je podstatná pro finanční rozhodování. Vysvětlíme základní metody řízení cash-flow a likvidity firmy, řízení pracovního kapitálu a jejich význam, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod finanční analýzy. V neposlední řadě má význam i vazba na bankovní a pojišťovací instituce. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPojem finanční řízení obsahuje stěžejní část podnikového řízení, které má podstatné postavení mezi všemi činnostmi firmy. Označujeme tak ty aktivity, které mají za úkol zajistit maximálně efektivní financování pro stanovené cíle dané firmy.

Dosažení kladného hospodářského výsledku a zvyšování hodnoty podniku je nejpodstatnějším úkolem kterékoliv podnikatelské činnosti. Usměrňování všech procesů může přispívat k naplnění cílů pouze tehdy, pokud je založeno na základních vazbách mezi reálnými a konkrétními činnostmi a finančními charakteristikami, které jsou jimi ovlivňovány a které nakonec ovlivňují hospodářský výsledek.

  • Efektivní financování
  • Usměrňování procesů podniku
  • Orientace podniku v tržním prostředí
  • Řízení likvidity a cash-flow

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.