MRK401

Hlavní principy PR a tvorba strategie

Hlavní principy PR a tvorba strategie
Předmět účastníky seznámí se základními charakteristikami v oboru, které jsou zásadní pro formulaci PR principů. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuTento předmět definuje základní pojmy a definice oboru a jeho vztah k souvisejícím oborům, jako například marketing či marketingová komunikace. Věnuje se samostatně PR strategii, jejímu nastavení a taktickým plánům a metodám a nástrojům, kterými toho lze dosáhnout.

Účastník se odráží od základních principů PR, které mu pomohou při praktickém využití. 

  • Vymezení pojmu public relations
  • Historie oboru
  • Etické kodexy oboru
  • Strategie a taktika

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.