Master of Laws

Obchodní právo

Studenti LLM programu Obchodní právo se zaměří především na právo obchodních korporací, daňové a soutěžní právo. Důraz je kladen také na insolvenční řízení a ucelený pohled na něj, v neposlední řadě se program soustředí na závazkové vztahy.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti obchodního práva, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný nejen pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, ale také pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností, kteří se chtějí o obchodním právu dozvědět více a zvýšit svou kvalifikaci. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

 

Studenti LLM programu Obchodní právo získají ucelený přehled o obchodních společnostech, prostřednictvím nichž lze realizovat podnikatelské zájmy, o jejich založení, vzniku a zrušení. Získají také povědomí o evropských typech společností, orientují se v typologii obchodních společností a jejich charakteristice.  Studentům jsou poskytnuty obecné informace o jednotlivých institutech, orientují se v termínech jako obchodní podíl, základní kapitál apod. Seznámí se s nejčastějšími modifikacemi smluvních závazků, možnosti jejich úpravy, o odpovědnostních následcích plynoucích z porušení smluvního vztahu a tomu odpovídajících nárocích. Absolvent tohoto programu je schopen aplikovat základní principy mezinárodního zdanění a metody zamezení dvojímu zdanění, dokáže identifikovat klíčové faktory nutné pro daňovou optimalizaci a zvolit vhodné zdroje informací a materiálů pro daňové strukturování.


  • Obchodní závazkové vztahy, jejich problematika, vznik a zánik
  • Typologie obchodních společností, jejich charakteristika, založení, vznik a zrušení
  • Hospodářská soutěž, její pravidla a narušování
  • Insolvenční zákon, úpadek a řešení úpadku
Garantem tohoto programu je JUDr. Petr Mjartan, LL.M.

Předměty - Obchodní právo

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 19. 5. 2024

PŘIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás