Master of Business Administration

Bezpečnostní management

Studenti programu MBA Bezpečnostní management budou obeznámeni s vývojem, a především s aktuální situací v oblasti bezpečnosti v českém i evropském měřítku. Studenti se seznámí s touto problematikou prostřednictvím platné legislativy, která má a bude mít značný vliv na fungování a samotnou strategii jednotlivých bezpečnostních složek. Studenti se také seznámí s tématikou kyberbezpečnosti, především v kontextu diskutované směrnice NIS2.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti bezpečnostního řízení, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management a zaměstnance ve veřejné správě. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti programu MBA Bezpečnostní management se seznámí se specifiky bezpečnostního řízení pro veřejný i soukromý sektor. Studenti se budou orientovat v základních otázkách soudobých hrozeb, jež ovlivňuje oba zmíněné sektory, a to jak z etického principu, tak z toho strategického. Studenti budou seznámeni mj. s jednotlivými koncepty krizového řízení. 

  • Bezpečnostní politika ČR
  • Legislativní systém bezpečnosti a ochrany obyvatel
  • Systém krizového řízení bezpečnostních složek
  • Problematika NIS2 v kontextu kyberbezpečnosti

Garantem tohoto programu je David Najman, MBA, DBA, LL.M., EdD, dr. h. c.

Předměty - Bezpečnostní management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás