Master of Business Administration

Finanční management a poradenství

Studenti programu MBA Finanční management a poradenství se naučí porozumět základním principům řízení likvidity podniku a pochopit úkoly cash managementu. Prohloubí své manažerské dovednosti v oblasti finančního řízení podniku, finančního plánování a optimalizaci řízení. Student se naučí pohybovat v prostředí finančních trhů, dokáže změřit výkonnost podniku a s výsledky pracovat.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti finančního managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti MBA programu Finanční management a poradenství se seznámí s principy finančního řízení a základními metodami cash-flow a likvidity firmy. V průběhu výuky jsou jim představeny klíčové nástroje pro měření finanční výkonnosti podniku a jak ji využít ve finančním řízení podniku. Součástí programu je pochopení základních teoretických předpokladů investování na finančních trzích, které je potřeba pro správné a efektivní investování kapitálu zejména na akciových burzách. Absolvent by měl být tedy mimo jiné schopen efektivně vyhledávat na kapitálových trzích investice s optimálním poměrem rizika a výnosu.

  • Finanční řízení, metody cash-flow, likvidita podniku
  • Tvorba dlouhodobých cílů, z nich vyplývajících strategií
  • Finanční výkonnost podniku, měření, využití při řízení podniku
  • Orientace na akciových trzích a burzách

Garantem tohoto programu je Ing. Jitka Pánková

Předměty - Finanční management a poradenství

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás