FIN301

Měření výkonnosti podniku

Měření výkonnosti podniku
Cílem tohoto předmětu je objasnění výkonnosti podniků a seznámení studentů s přístupy k měření a řízení finanční výkonnosti v současných podnicích. Představeny budou také klíčové nástroje pro měření finanční výkonnosti a zaměříme se zejména na moderní koncepty řízení výkonnosti, které jsou založené na tvorbě hodnoty pro vlastníky. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuV předmětu si student zdůvodňuje a vysvětluje potřebu měření a řízení výkonnosti podniků, a s tím související potřebu měření v dnešních měnících se podmínkách. Objasňuje si pojem výkonnosti z pohledu vlastníků a orientaci na hodnotové řízení podniku.

Studentům bude dále přiblížen vývoj přístupů a ukazatelů používaných pro měření a řízení finanční výkonnosti podniku. Představeny jsou také nástroje, které budou využitelné pro zvyšování výkonnosti podniku, jako například finanční plánování podniku, benchmarking nebo identifikace klíčových faktorů výkonnosti a tvorby hodnoty podniku.

Zvláštní pozornost bude věnována modelu Balanced Scorecard, který kromě finančních ukazatelů promítá do měření též nefinanční měřítka výkonnosti.

  • Různorodá pojetí výkonnosti
  • Měření finanční výkonnosti podniku
  • Ukazatelé výkonnosti podniku
  • Rentabilita celkových vložených aktiv

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.