Master of Business Administration

Real Estate

Studenti MBA programu Real Estate se naučí pohybovat na realitním trhu, pochopit princip oceňování nemovitostí a s tím související daňové aspekty. Program se zaměřuje i na právní stránku realit, kde se studenti učí principům pozemkového práva a orientaci v rámci práce s katastrem nemovitostí.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti realit, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti MBA programu Real Estate se seznámí s aktuálním stavem a vývojovými trendy na realitním trhu, pochopí jeho strukturu, fungování, specifika jednotlivých tržních segmentů a vazby mezi nimi. Studenti si osvojí základy práva týkající se nemovitostí. Orientace v legislativě a její praktické použití je pro realitní trh velmi důležité, neboť z nich vychází celá jeho podstata. Kromě toho se setkají s druhy práv k nemovitostem a jejich evidencí. Absolvent tohoto programu má základní znalosti zejména ve vztahu k územnímu plánování a kategorizaci pozemků, zná principy katastru nemovitostí a základy pozemkového práva.

  • Realitní trh, jeho aktuální stav, vývoj a trendy
  • Struktura, fungování a specifika jednotlivých segmentů realitního trhu
  • Trh nemovitostí, výhody, nevýhody, možnosti a rizika
  • Právo a jeho využití v Real Estate
Garantem tohoto programu je Ing. Aleš Bukovský, MSc., DBA

Předměty - Real Estate

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás