Bachelor of Business Administration

Strategický management

Studenti programu BBA Strategický management se seznámí se základy strategické analýzy pro stanovení účinných a vhodných strategických cílů. Naučí se specifickým postupům při tvorbě podnikové strategie a efektivním taktikám, které budou moci úspěšné demonstrovat ve vlastní praxi.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti programu BBA Strategický management se naučí základům strategie podniku, díky kterým budou schopni formulovat vhodné cíle dané firmy. Naučí se rozpoznávat faktory, jež jsou určující pro tvorbu strategické analýzy. Budou jim představeny konkrétní metodologické postupy jako např. PEST analýza, metoda 4C apod. Studenti budou také ovládat základní terminologii a vztahy procesního řízení a plánování vůči strategickému managementu a budou schopni pracovat s nepříznivými vlivy, jež otevírají problematiku krizového managementu.

  • Základy strategické analýzy
  • Úvod do krizového managementu
  • Procesní řízení firmy
  • Funkce plánování v rámci strategického managementu

Garantem tohoto programu je Ing. Libor Kuchař, MBA

Předměty - Strategický management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 32.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás