Doctor of Business Administration

Titul DBA

Titul DBA

Zkratka DBA vychází z anglického Doctor of Business Administration. Jedná se o manažerský vzdělávací program, vycházející z tradice anglosaských zemí, který představuje nejmodernější formu postgraduálního vzdělávání. 

Titul DBA je celosvětově vyhledávaný manažerský titul nejvyšší úrovně. Titul DBA není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul, ale je udělován jako profesní neakademický titul dokládající rozšířené manažerské vzdělání s praxí nad rámec vysoké školy. 

Studium DBA je určeno zejména pro ambiciózní zájemce, kteří chtějí své znalosti rozšiřovat ještě více do hloubky. Studium je koncipováno tak, aby mělo maximální praktický přínos a získané poznatky byly aplikovatelné v praxi. Po úspěšném absolvování programu si absolvent může za své jméno zapsat prestižní titul DBA, který poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění v profesním životě. 

Prvním krokem k získání titulu DBA na Cardiff Academy je podání přihlášky, které je nezávazné a zcela zdarma. 

 

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás

Do našeho vzdělávání dali důvěru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme
Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium DBA a získejte konkurenční výhodu.


Přihláška