Doctor of Business Administration

Marketing a komunikace

Studenti DBA programu Marketing a komunikace získají přehled o hlavních principech PR a jejich pomocí se naučí vytvořit marketingovou strategii. Student se seznámí s jednotlivými médii, osvojí si práci s nimi a zlepší schopnosti marketingové komunikace a argumentace.
 
Pokud jde o konkrétně zaměřené vzdělání v oblasti marketingu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro potenciální zájemce, kteří chtějí své znalosti rozšířit ještě více do hloubky. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.
 
Studenti DBA programu Marketing a komunikace se seznámí se základními koncepty marketingu produktu a značky, naučí se rozlišovat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na marketingový mix. Absolvent programu je schopen pracovat s jednotlivými formami marketingových komunikací, dokáže rozlišit jejich vhodnost v potřebnou schopnost. Důraz je kladen také na sociální sítě, které dnes dominují marketingovému prostředí a jejich správné vedení je zásadní v obraze produktu a značky.
 
  • Základní koncepty marketingu produktu a značky
  • Marketingová komunikace - jednotlivé formy, podstata, zásady a vhodnosť uplatnenia
  • Praktické využití online marketingu, komplexní řešení kampaní v rámci online platforem
  • Principy PR a práce s nimi
Garantem tohoto programu je Mgr. Jiří Kocich, MBA

Předměty - Marketing a komunikace

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 69.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 19. 5. 2024

PŘIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás