Přínosy studia

Studium pomáhá prohloubit nabyté znalosti a získat všeobecný nadhled ve všech manažerských oborech. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou Cardiff Academy. Po úspěšném zakončení studia, je student schopen využívat nabyté znalosti a vědomosti, a díky tomu dokáže zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

Efektivní forma vzdělávání

Studium na Cardiff Academy je zaměřeno na získávání znalostí a praktických dovedností, s úzkou propojeností na praxi a aplikovatelnost nabytých znalostí. Studenti se seznámí nejen s teorií managementu, strategií řízení, ale také například s marketingem a právními aspekty v podnikání.

Přehledný studijní intranet

Studijní intranet poskytuje studentům nejen veškeré dokumenty a informace, které potřebují ke studiu, ale také zajišťuje komunikaci s lektory a studijním oddělením. 

Časová flexibilita

Online studium je rovnocennou alternativou k prezenčnímu vzdělávání. Cardiff Academy lze studovat kdekoliv a kdykoliv, vše je na časových možnostech studenta. Studium je možné zahájit kdykoliv v průběhu roku.  Není třeba vyčkávat na klasické zimní nebo letní semestry. Přihlášku můžete poslat třeba hned. 

Globálně vyhledávaný titul

Programy manažerského studia představují moderní formu pro střední a vyšší management, podnikatele, majitele společností, vedoucí pracovníky státní správy, ale i pro ty, kteří chtějí získat konkurenční výhodu. 

Lektorský tým složený z odborníků

Náš lektorský tým se skládá ze zkušených odborníků s dlouholetými zkušenostmi nejen ze světa byznysu. Lektoři jsou studentům k dispozici nejen pro konkrétní učivo, ale i pro diskuze z praxe.

Online knihovna

Bonusem ke studiu, je pro každého studenta přístup do online knihovny, která obsahuje více jak 9.000+ titulů.
Absolventi Cardiff Academy jsou schopni využívat nově nabyté znalosti a zkušenosti, které mohou dále uplatnit ve své praxi.