Jak studium probíhá

Studijní program

Nejprve je potřeba vybrat vhodný obor, který splní Vaše potřeby a představy. V Cardiff Academy máte na výběr z 24 různých studijních programů pro BBA, MBA, DBA a LLM. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Výběr předmětů

Snažíme se studium u nás vytvořit maximálně personalizovaným, takovým, aby se skutečně každý student zaměřil na to, co sám chce studovat. Polovina předmětů je tak pevně dána podle zvoleného programu, druhou polovinu volí student sám dle svých zájmů, zaměření a odbornosti.

Lektoři

Po celou dobu studia má student možnost konzultovat problematiku s lektory. Lektorský tým se skládá ze zkušených odborníků s dlouholetými zkušenostmi nejen ze světa byznysu, ale i lektorské práce. Lektoři jsou studentům k dispozici nejen pro konkrétní učivo, ale i pro diskuze vlastních témat, například z vašeho vlastního podniku.

Výstupy z předmětů

Dané předměty dle zvoleného programu jsou zakončeny postupovou prací na vybrané téma. Její podobu lze konzultovat s lektory. Volitelné předměty jsou zakončeny postupovým testem.

Přihláška

Přihlášení ke studiu je jednoduché, stačí vyplnit internetovou přihlášku, vše ostatní už s Vámi budeme řešit my. Podání přihlášky je zcela zdarma a k ničemu vás nezavazuje.

Studium

Online studium je rovnocennou alternativou k prezenčnímu vzdělávání, která umožňuje studium odkudkoliv a kdykoliv. Studenti mají k dispozici studijní intranet, který umožňuje sdílení studijních materiálů, sylabů, harmonogramů, online knihovnu i komunikaci s lektory, studijním oddělením a stahování veškerých podkladů ke studiu.

Knihovna

Všichni studenti mají po celou dobu svého studia k dispozici zdarma online knihovnu, která čítá několik tisíc titulů využitelných ke studiu.

Závěrečná práce

Studium je zakončeno závěrečnou prací, kterou student konzultuje s vybraným lektorem a hotovou práci poté obhájí před komisí. Úspěšným obhájením závěrečné práce je studium úspěšně ukončeno.
Jak úspěšně zvládnout studium na Cardiff Academy?

Staňte se studentem nanečisto! Udělejte si test na nečisto!