Bachelor of Business Administration

Real Estate

Studenti programu BBA Real Estate se naučí základům potřebných pro práci v oblasti realit. Pochopí jednotlivé funkce realitního trhu, který v posledních letech zaznamenal velkou dynamiku. Naučí se prodejním dovednostem a vhodné komunikaci se zákazníky. Studenti se dále budou orientovat ve vybraných právních aspektech nemovitostí, jež jsou nutné pro pochopení legislativy vztahující se k problematice realitního trhu v České republice a na Slovensku.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti programu BBA Real Estate se naučí základní orientaci na realitním trhu, budou schopni rozlišit specifika, která s sebou jednotlivé tržní segmenty přináší a naučí se pravidlům pro vstup a obchodování s realitami. V neposlední řadě budou ovládat vybrané právní aspekty, které se k této problematice vážou a naučí se praktickým základům etiky, komunikace a vyjednávání, na nichž jsou prodejní dovednosti z velké části založeny.

  • Realitní trh v současné době a jeho specifika
  • Prodejní dovednosti
  • Vybrané právní aspekty v oblasti realit
  • Praktické postupy pro obchodování s nemovitostmi

Garantem tohoto programu je Lucie Tůmová, MBA

Předměty - Real Estate

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 32.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás