VOL201

Volitelný předmět 2

Cílem volitelných předmětů je umožnit studentům vlastní výběr pro ně nejpřínosnějších a nejzajímavějších předmětů. Během studia si tak každý student zvolí 3 volitelných předmětů ze tří různých oblastí – soft skills, hard skills a právní volitelné předměty. Výstupem z volitelného předmětu je postupový test.  

Nabídka volitelných předmětů

Volitelné předměty jsme rozdělili do tří kategorií – hard skills, soft skills a právní.

  • Hard skills

Takzvané tvrdé dovednosti, neboli hard skills, jsou schopnosti, které můžeme vcelku jednoduše měřit a tak si snadno odpovědět na otázku, zda jimi disponujeme anebo ne. Patří sem vědomosti z různých oblastí, odbornost, technické dovednosti i cizí jazyky.

  • Soft skills

Měkké dovednosti, neboli soft skills, jsou velmi individuální. Jde o schopnosti ovlivněné naším charakterem, povahou a okolím a nelze je jednoduše změřit. Do této skupiny řadíme například leadership, řešení konfliktů, řízení času, zvládání stresu a další.

  • Právo

Volitelné moduly zaměřené na právní problematiku nabízí rozšíření znalostí v několika právních oblastech s ohledem na danou legislativu a jednotlivé zákony i s praktickým využitím.

pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.