P-KRP

Korporátní právo

Korporátní právo
Předmět studentům poskytuje přehled o obchodních korporacích, zaměřuje se především na obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím lze realizovat podnikatelský či jiný než podnikatelský zájem, včetně procesu jejich založení, vzniku a zrušení. Výstupem předmětu je postupový test.

Anotace předmětuStudenti se seznámí s širokou problematikou obchodních společností, která skýtá nepřeberné množství právních i faktických problémů spojených s různými typy obchodních společností.

Cílem předmětu je tak nabídnout studentům typologii obchodních společností, představit jejich charakteristiku a upozornit na některé z výše uvedených problémů. Nelze jednoznačně konstatovat, který z typů obchodních společností je právě tím nejvhodnějším a nejlepším, protože každý typ obchodní společnosti představuje výhody i nevýhody, jak ve své struktuře, tak ve své „využitelnosti“ pro to které podnikatelské prostředí či jiný záměr. 

  • Obchodní společnosti a jejich rozdělení
  • Základní pojmy práva obchodních společnosti
  • Založení a vznik obchodní společnosti
  • Zrušení a zánik společnosti

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.