Bachelor of Business Administration

Titul BBA

Titul BBA

Zkratka BBA vychází z anglického Bachelor of Business Administration. Jedná se o manažerský vzdělávací program, vycházející z tradice anglosaských zemí, který představuje moderní formu postgraduálního vzdělávání. 

Titul BBA je celosvětově vyhledávaný manažerský titul nejnižší úrovně. Titul BBA není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul, ale je udělován jako profesní neakademický titul dokládající rozšířené manažerské vzdělání s praxí nad rámec vysoké školy. 

Studium BBA je určeno zejména pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Studium je koncipováno tak, aby mělo maximální praktický přínos a získané poznatky byly aplikovatelné v praxi. Po úspěšném absolvování programu si absolvent může za své jméno zapsat titul BBA, který poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění v profesním životě. 

Prvním krokem k získání titulu BBA na Cardiff Academy je podání přihlášky, které je nezávazné a zcela zdarma. 

 

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás

Do našeho vzdělávání dali důvěru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme
Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium BBA a získejte konkurenční výhodu.


Přihláška