Master of Business Administration

Mezinárodní vztahy

Absolventi tohoto programu prohloubí své manažerské dovednosti v oblasti mezinárodního managementu a podnikání. Důraz je kladen především na řízení a vztahy v mezikulturním kontextu. 

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti mezinárodního managementu a mezinárodních vztahů, je tento program určen právě pro vás. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Program MBA Mezinárodní vztahy poskytuje studentům nezbytné znalosti a dovednosti pro porozumění mezinárodnímu kontextu managementu, ekonomiky a politiky. Pro mezinárodní obchod nebo fungování managementu v rámci nadnárodní společnosti je nutné získat souvislosti mezikulturního fungování a rozumět fungování propojení ekonomik. Pozornosti neunikne ani mezinárodní vyjednávání a protokol pro získání jistoty v rámci mezinárodních obchodních vyjednávání.

  • Manažerské schopnosti v oblasti mezinárodního obchodu
  • Manažerské dovednosti v mezikulturním kontextu
  • Základní principy vyjednávání na mezinárodní úrovni
  • Strategické rozhodování na mezinárodní úrovni v kontextu všech aspektů
Garantem tohoto programu je Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

Předměty - Mezinárodní vztahy

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 52.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás