Bechalor of Business Administration

Marketing a PR

Studenti BBA programu Marketing a PR se seznámí se základními pojmy v oblasti marketingu a PR, pochopí marketing jako proces a poznají jeho klíčové pojmy a metody. Absolvent tohoto programu je připraven na manažerské pozice v marketingu.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti marketingu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti BBA programu Marketing a PR se seznámí se základními koncepty týkajícími se marketingu produktu a značky, s produktovou strategií a možností jejího využití. Studenti poznávají marketing jako proces, jsou jim představeny klíčové pojmy a metody a jejich využití v praxi. Důraz je kladen na základní pojmový aparát oboru, základní nástroje a přístupy pro formulaci. Absolvent programu je připraven na pokračování v dalším studiu.

  • Marketing produktu a značky, produktové strategie
  • Marketingové plánování, systematický souhrn aktivit
  • Marketingový mix a práce s jeho nástroji
  • Public relations, základní pojmy, nástroje a přístupy
Garantem tohoto programu je Mgr. Jiří Stasiňk
 

Předměty - Marketing a PR

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 32.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás