Master of Business Administration

Management ve zdravotnictví

Studenti MBA programu Management ve zdravotnictví se naučí spravovat finance, pracovat se zdravotním pojištěním a kompletním systémem zdravotní péče. Absolvent programu má komplexní znalosti medicínského práva a je schopen pracovat v nejvyšším managementu zdravotnických zařízení. Důraz je kladen především na využití veškerých poznatků v praxi.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti managementu ve zdravotnictví, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

 

Studenti MBA programu Management ve zdravotnictví se naučí specifikovat odlišnosti v rámci tržních selhání v oblasti managementu zdravotnictví, rozlišit jednotlivé druhy zdravotnických systémů a vysvětlit základní pojmy a postupy v oblasti zavádění systémů kvality a bezpečí do zdravotnických zařízení. Seznámí se se základy etiky, různých etických přístupů a jejich specifické aplikace v praxi a pochopí metody a zásady v organizaci systému, jejich význam a základní principy. Dále se seznámí s medicínským právem a osvojí si právní regulaci vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb. Součástí programu je také problematika poskytování zdravotní péče a fungování systému zdravotního pojištění v České republice.

 

  • Etika ve zdravotnictví, základy etiky, etické přístupy, její aplikace v praxi
  • Organizace systému, metody, zásady, význam a principy
  • Medicínské právo
  • Zdravotní pojišťovny, problematika, fungování, poskytování služeb
Garantem tohoto programu je  Mgr. Veronika Kristková

Předměty - Management ve zdravotnictví

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 52.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás