MVZ101

Zdravotnictví a management

Zdravotnictví a management
Cílem předmětu je seznámení se s problematikou managementu ve zdravotnictví, s jeho specifičností a náplní. Dále specifikovat odlišnosti v rámci tržních selhání v oblasti managementu zdravotnictví a rozlišit jednotlivé druhy zdravotnických systémů. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuStudenti se v předmětu orientují na zdravotní služby, zdravotní politiku a obecně zdraví a snaží se pochopit problematiku ve zdravotním systému nejen u nás, ale i v zahraničí. Znalost těchto prostředí a specifik na trhu zdravotních služeb vede k odpovědnému rozhodování o dlouhodobých cílech. 

  • Základní pojmy zdraví, zdravotnických služeb a zdravotní politiky
  • Zdravotní služby z odborného hlediska
  • Reformy českého zdravotnictví

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.