Často kladené otázky (FAQ)

Může se stát, že budu během studia platit další výdaje?

Studium Cardiff Academy je zpoplatněno jednorázovou částkou. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výhody studia a student již neplatí žádné další poplatky. Přehledný výukový systém, veškeré studijní materiály a neomezený přístup do online knihovny se stovkami odborných publikací jsou zdarma.

Chci začít se studiem ihned, ale částka je příliš vysoká.

Žádný problém. Školné lze rozdělit až do dvanácti splátek. Studium navíc může Vaše společnost (zaměstnavatel) uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců nebo statutárních orgánů. Kromě toho se jedná o příjem zaměstnance, který je dle zákona o daních osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Skutečně je celé studium online? Nikdy nebudu muset do školy osobně?

Studium na Cardiff Academy probíhá kompletně online. Veškerá komunikace probíhá pomocí studentského intranetu, který umožňuje sdílení studijních materiálů, sylabů i harmonogramů, a to včetně komunikace s lektory, studijním oddělením a stahováním veškerých podkladů.

Kdy mohu začít studovat?

Velkou výhodou online studia je možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu celého roku. Není tedy potřeba vyčkávat na klasické zimní nebo letní semestry. Přihlášku můžete poslat třeba hned.

Jak mohu doložit vykonanou praxi pro splnění podmínek pro přijetí?

Potřebnou praxi může absolvent doložit dvěma způsoby. První možností je zaslání profesního životopisu, který uvádí dosažené vzdělání, kurzy a školení a informace o své dokládané praxi. Druhou možností je čestné prohlášení o praxi, které uvádí délku pracovního poměru a vykonávanou pozici.

Jaké jsou výstupy jednotlivých předmětů?

Předměty jsou rozděleny na dva bloky: základní a volitelný blok. Výstup předmětů ze základního bloku jsou postupové práce a výstup z volitelného bloku jsou postupové testy.

V jakém jazyce probíhá studium?

Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Do našeho vzdělávání dali důvěru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme