Doctor of Business Administration

Leadership

Studenti DBA programu Leadership získávají hlubší informace o vedení zaměstnanců, získají v praxi využitelné tipy, jak zaměstnance motivovat a zlepšovat pracovní výkon. V programu se pracuje i s myself managementem a manažerskou etikou, která je zásadní pro jakoukoliv leaderskou pozici. 

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti leadershipu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro ambiciózní zájemce, kteří chtějí své znalosti rozšiřovat ještě více do hloubky. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

 

Studenti DBA programu Leadership se seznámí s principy úspěšného vedení týmu, pochopí pilíře týmové práce a naučí se reflektovat kvalitu a efektivitu spolupráce. Program předává studentům znalosti etikety, představuje ji jako zásadní aspekt v byznysu, bez kterého nemůže leader fungovat. Správný leader musí však nejprve poznat sám sebe, své silné i slabé vlastnosti, aby mohl budovat vlastní sebeúctu a sebevědomí, proto se program zaměřuje i na sebepoznání.

 
  • Základní pilíře týmové práce
  • Manažerská etiketa, její role, kořeny, smysl a poznání
  • Sebeúcta, sebedůvěra, sebevědomí a sebereflexe, jak je získat a zachovat
  • Koučink jako významná složka efektivní práce s lidmi
Garantem tohoto programu je Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Předměty - Leadership

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 69.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
MBA + DBA I LLM + DBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás