Mise a vize

Mise a vize

Cardiff Academy SE vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na moderní formu vzdělávání. Díky úzké spolupráci s množstvím škol, univerzit a vzdělávacích institucí nabízí moderní a vysoce efektivní formu vzdělávání, které v dnešní době zaznamenává dynamický vývoj. Nespočet profesí vyžadují celoživotní vzdělávání vedoucí k osobnímu rozvoji a k zvýšení kvalifikace a odbornosti v manažerském prostředí. V mnoha případech však převládá osobní potřeba rozvoje, zvýšení kvalifikace a odbornosti.
 
Posláním Cardiff Academy je poskytnutí možnosti seberozvoje a zvyšování kvalifikace v nespočtu oborů, a to i těm nejvytíženějším studentům. Čerpáme inspiraci v nejnovějších vzdělávacích trendech a poskytujeme tak nejmodernější studium. Nesoustředíme se pouze na předávání teoretických informací, ale na celkový rozvoj studenta v oblasti analytického a kritického myšlení a využití získaných znalostí a schopností v praxi. Nedílnou součástí kvalitního vzdělávání je profesionální lektorský tým, ve kterém je kladen důraz na zkušenost a odbornost jednotlivých lektorů. Lektoři jsou studentům k dispozici nejen pro předávání znalostí, ale také k diskusím vlastních témat v praxi. 
 

Naše vize:

  • Prioritou je pro nás moderní forma studia.
  • Koncept vzdělávání studentům přináší prakticky využitelné poznatky.
  • Držíme krok s nejnovějšími trendy v oboru.
  • Lektorský tým tvoří profesionálové s dlouholetými zkušenostmi.
  • Podporujeme inovativní metody vzdělávání.
  • Napomáháme studentům nejen ve studiu, ale také v profesním životě.
  • Rozvíjíme cenná partnerství.

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás

Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium a získejte konkurenční výhodu.

Přihláška