Master of Business Administration

Programy MBA

Nabídka programů MBA

Studijní programy MBA uskutečňované Cardiff Academy se zaměřují na manažerskou oblast rozvoje v rámci až deseti Vámi vybraných oborů. Výsledný titul je celosvětově uznávaným standardem v manažerské praxi, který zajišťuje širší vhled do manažerské problematiky a větší konkurenceschopnost na trhu práce.

Studium MBA cílí na získávání praktických znalostí a analytických dovedností v oblasti managementu, strategie, řízení a psychologie, ale taky na mezinárodní vztahy, marketing nebo HR. Studium je mimo jiné zaměřeno na rozvíjení kritického myšlení, které je nepostradatelné pro práci s informacemi, především z hlediska jejich vyhodnocování.

Celé studium je složeno z 10 předmětů, které jsou rozděleny do 2 semestrů. Předměty se dále dělí na povinné a volitelné – 5 předmětů je dáno vybraným oborem, 5 jich student vybírá dle svého zaměření, zájmů a odbornosti. Výstupem každého povinného předmětu je postupová práce a každého volitelného předmětu test. Studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou. Po úspěšném obhájení získá student vysoce prestižní manažerský titul MBA.


Programy MBA

Psychologie a management

Management ve zdravotnictví

Real Estate

Finanční management a poradenství

Leadership

Sales management

Marketing management

HR management

Strategický management

Mezinárodní vztahy

  • Praktické znalosti a dovednosti
  • Analytický přístup
  • Rozvoj kritického myšlení
  • Prestižní manažerský titul

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás

Moderní způsob studia
Časová flexibilita
Online knihovna zdarma
Lektoři
Cardiff Academy nabízí svým studentům novou formu studia, která probíhá pouze online. Online studium je rovnocennou alternativou k prezenčnímu vzdělávání, které umožňuje studium kdekoliv a kdykoliv.
Studium je možné zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Výuka probíhá online a je pouze na vás, kdy se mu budete věnovat, poskytuje vám tak 100% flexibilitu. Vysněný titul tak zvládnete získat bez komplikací v souznění s prací, rodinou i přáteli.
Bonusem ke studiu, je pro každého studenta přístup do online knihovny, která obsahuje více jak 8.500+ titulů.
Náš lektorský tým se skládá ze zkušených odborníků s dlouholetými zkušenostmi nejen ze světa byznysu. Lektoři jsou studentům k dispozici nejen pro konkrétní učivo, ale i pro diskuze z praxe.

Proč studovat u nás?

Cardiff Academy vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na moderní formu vzdělávání. Díky úzké spolupráci s množstvím škol, univerzit a vzdělávacích institucí, nabízí moderní a vysoce efektivní formu vzdělávání. Školství a samo vzdělávání jako takové zaznamenává v dnešní době dynamický vývoj a určité profese mají povinnost celoživotního vzdělávání. V mnoha případech však převládá osobní potřeba rozvoje, zvýšení kvalifikace a odbornosti.

Studium je vstupenkou a mnohdy také podmínkou k dosažení vyšších manažerských pozic. Cardiff Academyje určena pro všechny, kteří chtějí udržet krok s nejnovějšími trendy v oboru a chtějí stále zvyšovat svůj osobní potenciál.Zvolte kvalitní studium Cardiff Academy pro studium MBA a získejte konkurenční výhodu. 


Přihláška