Stipendium

Stipendijní program 

Cardiff Academy nabízí stipendijní program ve formě finanční podpory 5.000 Kč, a to na všechny nabízené obory: MBA, DBA, BBA, LLM.

Stipendium je stipendistovi uděleno i v případě, že by si chtěl rozložit školné až do 12 splátek.


  • Stipendium pro studenty
  • Stipendista musí být v současné době studentem na státní či soukromé vysoké škole anebo absolventem státní či soukromé vysoké školy do 5 let od absolvování studia. Zároveň musí doložit potvrzení o studiu, případně kopii vysokoškolského diplomu.

  • Stipendium pro OSVČ
  • Stipendista musí být samostatně výdělečně činná osoba. Zároveň musí doložit kopii výpisu z živnostenského rejstříku.

  • Firemní stipendium
  • Stipendista musí nastoupit minimálně s dvěma dalšími kolegy z jedné firmy. Každý z nich má pak nárok na uplatnění stipendia. Do poznámky v přihlášce stačí uvést jména kolegů, s kterými nastupuje.

  • Stipendium pro zaměstance ve veřejné správě
  • Stipendista musí být zaměstnancem ve veřejné správě. Jeho nárok na stipendium musí doložit potvrzením od zaměstnavatele.

V případě, že máte ohledně stipendia či organizace studia na Cardiff Academy jakékoliv otázky, obraťte se prosím na naše studijní oddělení.


Kontakt Přihláška