Master of Business Administration

Marketing management

Studenti MBA programu Marketing management se naučí efektivně formulovat strategie marketingu a brandingu, čímž zajistí efektivní PR. Prohloubí své manažerské znalosti a dovednosti v online marketingu a správě sociálních sítí. Důraz je kladen především na praxi a reálné využití získaných znalostí.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti marketingového managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

 

Studenti MBA programu Marketing management se seznámí se základními principy strategického marketingového myšlenímarketingových strategií a budou schopni rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na marketingový mix, a seznámí se s možnostmi produktových strategií. Získají rovněž informace o specifických rysech a odlišnostech spotřebních a průmyslových trhů. Studenti si osvojí jednotlivé fáze tvorby strategického konceptu public relations a zásad marketingového výzkumu v oblasti produktové politiky. Součástí programu je ukázat teoretické pohledy i praktické postupy, které vedou ke zpracování komplexního dlouhodobého konceptu komunikace.

 
  • Principy strategického marketingového myšlení a marketingových strategií
  • Online marketing a správa sociálních sítí
  • Efektivní formulace a strategie marketingu a brandingu
  • Produktová politika - jednotlivé fáze, strategický koncept, public relations

Garantem tohoto programu je Mgr. Jiří Stasiňk

Předměty - Marketing management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás