MAM201

Strategický marketing

Strategický marketing
Tento předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy strategického marketingového myšlení a marketingových strategií a jejich využití v praxi. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuMarketingové plánování a tvorba marketingové strategie je procesem, jehož se v různé míře účastní všichni marketéři, bez ohledu na konkrétní pozici. Předmět Strategický marketing naznačuje svým rozsahem znalosti, jimiž by měl disponovat především manažer / ředitel marketingu, případně senior specialista – tj. lidé, kteří jsou zodpovědni za strategické řízení marketingu firmy.

Obsah předmětu předkládá studentům systematický souhrn všech aktivit, jež jsou obvykle součástí marketingového plánování a tvorby marketingové strategie. To je v pojetí výuky vnímáno jako komplexní proces, jenž zahrnuje nejen vývoj marketingové strategie a návrh akčního plánu (jak bývá marketingové plánování často nesprávně vnímáno), ale také analytickou přípravu (marketingový výzkum, analýza vnějšího a vnitřního marketingového prostředí, analýza konkurence a vývoj marketingových cílů) a vyhodnocení.

Prezentace je zaměřena na ilustraci různých pojetí marketingové strategie na reálných příkladech, kterou by takto souhrnně studenti v literatuře těžko hledali. Smyslem je zajistit správné pochopení látky a nabídnout jim prostor pro vlastní interpretace načtených informací.

  • Práce s analýzou
  • Analýzy PESTLE, SWOT
  • Základní strategie nejen v marketingu
  • Marketingový mix z pohledu zákazníka
pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.