Bachelor of Business Administration

Základy managementu

 

Studenti BBA programu Základy managementu se seznámí se základními funkcemi manažera, s obecnými základy managementu, jehož nezbytnou součástí je mj. komunikace, způsoby řízení, chování a další nezbytné dovednosti, které jsou pevnou součástí každé úspěšné organizace.
 
Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.
 
 

 

Studenti BBA programu Základy managementu se seznámí s úlohou a náplní strategie podniku a na ní navazujících dílčích strategií, s dílčími strategiemi pro jednotlivé oblasti. Program pracuje s firemní kulturou, jejími faktory, jejich ovlivňováním chodu organizace a její konkurenceschopnosti. Dále se program zabývá vývojem teorie a praxe řízení, vysvětluje základní pojmy v oboru managementu a řízení podniku.  Student má prostor pro vytvoření vlastního názoru na poslání managementu. Absolvent programu má základní znalosti v komunikaci, řízení a dalších manažerských dovednostech.
 
  • Stanovení efektivní strategie pro společnost
  • Analýza vnitřního prostředí
  • Tvorba dlouhodobých cílů, strategií a strategického plánování
  • Principy strategického myšlení
Garantem tohoto programu je Ing. Lenka Lamešová

Předměty - Základy managementu

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 32.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás