Akreditace a členství

Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky jako ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci udělil Cardiff Academy SE akreditaci pod číslem AK/I-9/2022 dle ust. § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Tato akreditace je udělena celé vzdělávací instituci Cardiff Academy SE a současně vzdělávacímu programu v oblasti Řízení lidských zdrojů. 
International Education Society
Společnost International Education Society (IES) byla založena v roce 1997 a za dobu své existence se stala významnou institucí specializující se výhradně na certifikaci vzdělávacích subjektů, zejména vysokých a středních škol a institucí celoživotního vzdělávání. Společnost sídlící v Londýně se v roce 2019 sloučila s ICI (International Certification Institute).
International Certification Institute
Společnost International Certification Institute ICI byla založena v roce 2019. Ve spolupráci s IES realizují společný projekt Certificate. ICI certifikát popisuje odborné kompetence absolventa, jeho praktické znalosti a zkušenosti. Absolventi Cardiff Academy mohou získat standardně oba certifikáty, jejichž spojením je posílena jejich pozice a dosah na mezinárodním i tuzemském pracovním trhu.
Asociace MBA
Asociace MBA je organizace, která sdružuje vzdělávací instituce pro uchazeče o studium MBA a usnadňuje tak orientaci a přístup k těmto školám. Všechny své členy prověřuje a garantuje komunitě aspirantů o postgraduální manažerské studium kvalitu členských škol.
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je nejvýznamnější profesní asociace v oblasti vzdělávání dospělých. Podporuje rozvoj, kvalitu a vysokou úroveň v tomto sektoru. Spolupracuje s několika mezinárodními institucemi a odborníky z oblasti vzdělávání dospělých za cílem vzájemné podpory mezi členy i samotnými lektory pomocí odborných seminářů a konferencí. Zprostředkovává členské zkušenosti a názory, kterými garantuje standardy na trhu vzdělávání dospělých. 
Hospodářská komora České republiky
Hospodářská komora České republiky, společně s jejími více jak 16.000 členy prosazuje a ochraňuje zájmy podnikatelské veřejnosti, zajišťuje její potřeby a podporuje její rozvoj. Jejím posláním je podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. 
Association for Education, Communication and Technology
AECT je mezinárodní asociace pro vzdělávací komunikace a technologie, která byla založena v roce 1923 v americkém Washingtonu. Jedná se o profesionální asociaci instruktorů, pedagogů a odborníků, kteří poskytují vedení a radí politickým činitelům s cílem udržet trvalé úsilí o obohacení výuky a učení. Výzkumná a vědecká činnost nejenže přispívá ke znalostní základně v oblasti vzdělávání, ale šíří nové vzdělávací a efektivní přístupy k výuce.
European Association for International Education
Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání funguje od roku 1989 a je evropským centrem odborných znalostí, vytváření sítí a zdrojů v oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání. Podporuje nové nápady a osvědčené postupy jak formovat a zlepšovat vzdělávání. EAIE spolupracuje s klíčovými organizacemi a institucemi zúčastněných stran s cílem prosazovat členské zájmy a podporovat mezinárodní vysokoškolské vzdělávání. Věnuje se podpoře a řízení mezinárodního vzdělávání nejen v Evropě.
Academy of Management
Academy of Management je organizace založená roku 1936. Jedná se o mezinárodní společnost složenou především z profesorů, výzkumných pracovníků, konzultantů a vedoucích pracovníků z více než 120 zemí světa. Academy of Management podporuje obecný rozvoj výzkumu, vzdělávání a praxe v oblasti managementu, publikuje vědecké bádání, propojuje komunitu manažerů, vede různá fóra a poskytuje služby, které posilují vědu a praxe managementu.
International Council for Open and Distance Education
Mezinárodní rada pro otevřené a distanční vzdělávání je přední globální členská organizace, která usiluje o zpřístupnění kvalitního vzdělávání všem prostřednictvím online, otevřeného a distančního vzdělávání. Skládá se z více než 200 institucí a organizací vysokoškolského vzdělávání v přibližně 84 zemích, členové organizace pocházejí ze všech koutů světa a snaží se společně sdílet své odborné znalosti, postřehy a zdroje, aby dokázali přinést všem kvalitní výuku.
Česká manažerská asociace
ČMA je od roku 1990 jedinou asociací v České republice, která se zaměřuje na manažery, podnikatele a lídry bez ohledu na jejich profesi. Jejím hlavním záměrem je působit na rozvoj odborných schopností manažerů, včetně jejich vůdcovských schopností. Organizace pořádá soutěž Manažer roku, díky které se jí už 18 let daří vyhledávat, hodnotit a oceňovat ty nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů a lídrů.
Česká Andragogická Společnost
Česká andragogická společnost je uskupení odborníků z akademické a komerční sféry, kteří se angažují v oboru andragogiky. Společnost funguje od roku 2008 za cílem vydávání odborných publikací v oboru andragogiky, podílení se na výzkumu a vývoji, organizování a inovování vzdělávacích potřeb, pořádání konferencí a dalších akademických aktivit podporující vzdělávání dospělých. 
European Association for Distance Learning
European Association for Distance Learning je asociace pro distanční vzdělávání, jejíž posláním je zastupovat všechny soukromé organizace nabízející vysoce hodnotné distanční vzdělávání, za cílem zlepšování kvality studia a jeho přínosu pro studenty. Tato asociace podporuje především výzkum metod dálkového vzdělávání, společně s profesními a etickými standardy v oblasti distančního vzdělávání. Udržuje spolupráci s Evropskou komisí, národními agenturami a vzdělávacími organizacemi, které se zajímají o distanční vzdělávání. Cardiff Academy je člen této asociace, který sdílí tuto vizi.
The International Association for Distance Learning
The International Association for Distance Learning (IADL) zajišťuje kvalitu distančního a online vzdělávání v mezinárodním měřítku. Členy IADL jsou univerzity, vysoké školy a vzdělávací instituce, které jsou posuzovány schvalovací komisí, na základe přísných kritérií. Akreditace tedy zajištuje, že její členové poskytují svým studentům kvalitní produkt ve formě hodnotného vzdělání dle zásad a standardů IADL.
International Chamber of Commerce
ICC (International Chamber of Commerce, neboli Mezinárodní obchodní komora) je světová obchodní organizace, která reprezentuje více než 45 milionů společností ve více než stech zemích světa. Jejich posláním je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky.
Sapie
SAPIE je organizace, která sdružuje inovativní společnosti ze Slovenska. Jedná se o největší inovační alianci, která podporuje nové vztahy a regionální spolupráci. Posláním SAPIE je zlepšit vzdělávací systém, podporovat podnikatele při realizaci jejich podnikatelských nápadů a podporovat vize k lepší budoucnosti.