Akreditace a členství

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky jako ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci udělil Cardiff Academy SE akreditaci pod číslem AK/I-9/2022 dle ust. § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Tato akreditace je udělena celé vzdělávací instituci Cardiff Academy SE a současně vzdělávacímu programu v oblasti Řízení lidských zdrojů. 

Asociace MBA

Asociace MBA je organizace, která sdružuje vzdělávací instituce pro uchazeče o studium MBA a usnadňuje tak orientaci a přístup k těmto školám. Všechny své členy prověřuje a garantuje komunitě aspirantů o postgraduální manažerské studium kvalitu členských škol.

European Association for Business Studies

The European Association for Business Studies (EUABS) je profesionální členská organizace zaměřená na poskytování akreditačních služeb všem kvalitním vzdělávacím institucím, jako jsou vysoké školy, univerzity či soukromé vzdělávací organizace vynikající kvalitou jimi poskytovaných služeb, a to už od roku 1999. EUABS garantuje kvalitu jednotlivých programů, hodnotí nejen úroveň studijních materiálů, ale i odbornost lektorského týmu.

Association for Education, Communication and Technology

AECT je mezinárodní asociace pro vzdělávací komunikace a technologie, která byla založena v roce 1923 v americkém Washingtonu. Jedná se o profesionální asociaci instruktorů, pedagogů a odborníků, kteří poskytují vedení a radí politickým činitelům s cílem udržet trvalé úsilí o obohacení výuky a učení. Výzkumná a vědecká činnost nejenže přispívá ke znalostní základně v oblasti vzdělávání, ale šíří nové vzdělávací a efektivní přístupy k výuce.

European Association for International Education

Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání funguje od roku 1989 a je evropským centrem odborných znalostí, vytváření sítí a zdrojů v oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání. Podporuje nové nápady a osvědčené postupy jak formovat a zlepšovat vzdělávání. EAIE spolupracuje s klíčovými organizacemi a institucemi zúčastněných stran s cílem prosazovat členské zájmy a podporovat mezinárodní vysokoškolské vzdělávání. Věnuje se podpoře a řízení mezinárodního vzdělávání nejen v Evropě.

Academy of Management

Academy of Management je organizace založená roku 1936. Jedná se o mezinárodní společnost složenou především z profesorů, výzkumných pracovníků, konzultantů a vedoucích pracovníků z více než 120 zemí světa. Academy of Management podporuje obecný rozvoj výzkumu, vzdělávání a praxe v oblasti managementu, publikuje vědecké bádání, propojuje komunitu manažerů, vede různá fóra a poskytuje služby, které posilují vědu a praxe managementu.

International Council for Open and Distance Education

Mezinárodní rada pro otevřené a distanční vzdělávání je přední globální členská organizace, která usiluje o zpřístupnění kvalitního vzdělávání všem prostřednictvím online, otevřeného a distančního vzdělávání. Skládá se z více než 200 institucí a organizací vysokoškolského vzdělávání v přibližně 84 zemích, členové organizace pocházejí ze všech koutů světa a snaží se společně sdílet své odborné znalosti, postřehy a zdroje, aby dokázali přinést všem kvalitní výuku.

Česká manažerská asociace

ČMA je od roku 1990 jedinou asociací v České republice, která se zaměřuje na manažery, podnikatele a lídry bez ohledu na jejich profesi. Jejím hlavním záměrem je působit na rozvoj odborných schopností manažerů, včetně jejich vůdcovských schopností. Organizace pořádá soutěž Manažer roku, díky které se jí už 18 let daří vyhledávat, hodnotit a oceňovat ty nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů a lídrů.

Česká Andragogická Společnost

Česká andragogická společnost je uskupení odborníků z akademické a komerční sféry, kteří se angažují v oboru andragogiky. Společnost funguje od roku 2008 za cílem vydávání odborných publikací v oboru andragogiky, podílení se na výzkumu a vývoji, organizování a inovování vzdělávacích potřeb, pořádání konferencí a dalších akademických aktivit podporující vzdělávání dospělých.  

European Association for Distance Learning

European Association for Distance Learning je asociace pro distanční vzdělávání, jejíž posláním je zastupovat všechny soukromé organizace nabízející vysoce hodnotné distanční vzdělávání, za cílem zlepšování kvality studia a jeho přínosu pro studenty. Tato asociace podporuje především výzkum metod dálkového vzdělávání, společně s profesními a etickými standardy v oblasti distančního vzdělávání. Udržuje spolupráci s Evropskou komisí, národními agenturami a vzdělávacími organizacemi, které se zajímají o distanční vzdělávání. Cardiff Academy je start-up člen této asociace, který sdílí tuto vizi.

The Internation Association for Distance Learning

The Internation Association for Distance Learning (IADL) zajišťuje kvalitu distančního a online vzdělávání v mezinárodním měřítku. Členy IADL jsou univerzity, vysoké školy a vzdělávací instituce, které jsou posuzovány schvalovací komisí, na základe přísných kritérií. Akreditace tedy zajištuje, že její členové poskytují svým studentům kvalitní produkt ve formě hodnotného vzdělání dle zásad a standardů IADL.