Bachelor of Business Administration

Profesní koučování

Studenti BBA programu Profesní koučování se seznámí s potřebnými nástroji, znalostmi a dovednosti pro podporu jednotlivce nebo týmu v dosahování jejich cílů a zlepšování jejich výkonu. Získají také základní znalosti potřebné pro vedení efektivního koučovacího procesu, rozvoj osobního a profesního růstu, posílení komunikačních dovedností a zvýšení potenciálu nejen u sebe, ale i u ostatních lidí. 

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání pro rozvoj sebe a svého okolí, je teto program určen právě pro vás. Program je žádoucí nejen pro začínající kouče, ale také pro různé profese a obory, které se zabývají prací s lidmi, jejich výkonem a cíli jako například HR, manažeři, psychoterapeuti, výživoví poradci, fitness trenéři, obchodní zástupci, finanční poradci apod. Program je vhodný i pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

V rámci BBA programu Profesního koučování se studenti naučí základní koučovací dovednosti a techniky, které budou moci ihned aplikovat v praxi. Studium se zaměřuje na rozvoj schopnosti pracovat s koučovacími nástroji a postupy, které pomáhají s osobním a profesním růstem, zlepšením komunikačních dovedností a zvýšením potenciálu jedince. Absolventi tohoto studia získají schopnost vést efektivní koučovací proces, identifikovat a řešit výzvy svých klientů, rozvíjet a posilovat své komunikační dovednosti a schopnosti, a naučí se aktivně naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu. Budou také naučeni metodám, které jim umožní identifikovat potřebné kroky k dosažení osobních a kariérních cílů svých klientů, poskytovat jim podporu při osobním i profesním růstu a pomoci jim dosáhnout plného potenciálu. 

  • Základy koučování a jeho etické principy
  • Vedení koučovacího rozhovoru a kladení kvalitních otázek
  • Aktivní naslouchání a efektivní komunikace s klientem
  • Metody pro stanovení si cílů a naplánování aktivních kroků
  • Budování vlastní koučovací praxe a rozvíjení své koučovací kariéry

Garantem tohoto programu je Zuzana Šormová

Předměty - Profesní koučování

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 29.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás