PRK201

Metodika v koučování

Metodika v koučování

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům teoretické znalosti potřebné k porozumění základních principů a metod koučování. Studenti se seznámí s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy, které v praxi přináší očekávané výsledky. 

Studenti také mají v rámci modulu příležitost využít své vlastní praxe a zkušeností k úspěšnému rozvoji a motivaci spolupracovníků a klientů. Díky praxi budou mít příležitost zlepšit své praktické dovednosti, například schopnost aktivně poslouchat, klást účinné otázky, poskytovat zpětnou vazbu a motivovat klienty k dosažení svých cílů. Studenti se také naučí poskytovat zpětnou vazbu a pomáhat klientům dosáhnout jak profesionálního, tak osobního růstu. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětu: Koučování je v dnešní době velmi populární a skutečně se může stát koučem kdokoliv. Ačkoliv ne každý, kdo se tak nazývá, disponuje efektivními metodami. Metodika v koučování je klíčová pro dosažení konkrétního cíle s klientem. 

Bez metodického postupu by koučování bylo pouhým rozhovorem bez směru a cíle. Je to jako jet z bodu A do bodu B bez navigace. Metoda v koučování je jako navigace, která kouči pomáhá najít jasnou a nejrychlejší cestu k dosažení cílů s klienty, aniž by společně sjeli z cesty. Bez těchto nástrojů by koučování bylo jako jezdit bez navigace, kdy se kouč s klientem může snadno ztratit a skončit úplně na jiném místě a za delší dobu, než původně chtěl. V nejhorším případě by do bodu B vůbec společně nedojeli. 

  • Stanovení cílů a aktivit
  • Koučovací proces
  • Koučování týmů
  • NLP - Metoda Cesta k cíli Landscape

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.