Master of Laws

Informace o studiu LLM

Informace o studiu LLM

Studijní program LLM online je unikátní a moderní formou manažerského postgraduálního vzdělávání. Online výuka je rovnocennou alternativou k prezenčnímu či kombinovanému vzdělávání. S výjimkou toho, že studium je možné na 100 % přizpůsobit vlastním časovým možnostem. Studovat lze kdekoliv a kdykoliv s využitím studijního intranetu, studijních podkladů, materiálů a online knihovny, které jsou vám neomezeně k dispozici po celou dobu studia. Doba studia se pohybuje v závislosti na jejím zahájení, z pravidla se jedná o zhruba dvanáct měsíců. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studijní program je složen z 10 předmětů, které jsou rozděleny do 2 semestrů. Předměty jsou rozděleny na povinné a volitelné, 5 předmětů je dáno vybraným oborem, 5 jich student vybírá dle svého zaměření, zájmů a odbornosti. Výstupem každého modulu je poté postupová práce nebo test. Postupová práce se vypracovává na dané téma v rozsahu min. 10 normostran a je výstupem modulu povinného bloku. Výstupem volitelného bloku je postupový test, který je dvojího druhu. Student se může setkat buď s vědomostním testem, který je tvořen 20 uzavřenými otázkami. Na vypracování testu mají studenti neomezený počet pokusů. Druhým typem jako tzv. „osobnostní test“, které reflektují studentovi slabé a silné stránky v rámci soft, hard a law skills. Studium se zakončuje vypracováním závěrečné práce a jejím obhájením. 

Výuku má na starost profesionální lektorský tým, který je složen ze zkušených odborníků s dlouholetými zkušenostmi nejen ze světa byznysu, ale i lektorské práce. Lektoři jsou studentům k dispozici nejen pro konkrétní učivo, ale i pro diskuze vlastních témat, například z vašeho vlastního podniku.

 Co Vám studium LLM přinese?

  • prestižní manažerský titul a zvýšení kvalifikace v oboru
  • flexibilní 100% online studium odkudkoliv a kdykoliv
  • sylaby, online studijní materiály, prezentace, bonusové materiály
  • praktické znalosti, dovednosti a rozvoj kritického myšlení
  • konzultace výstupů s našimi lektory z praxe
  • online podpora našeho studijního oddělení
  • citační manager - citace PRO a další výhody od našich partnerů
  • přístup do online knihovny s více než 9.000+ knižních titulů

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás

Moderní způsob studia
Časová flexibilita
Online knihovna zdarma
Lektoři
Cardiff Academy nabízí svým studentům novou formu studia, která probíhá pouze online. Online studium je rovnocennou alternativou k prezenčnímu vzdělávání, které umožňuje studium kdekoliv a kdykoliv.
Studium je možné zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Výuka probíhá online a je pouze na vás, kdy se mu budete věnovat, poskytuje vám tak 100% flexibilitu. Vysněný titul tak zvládnete získat bez komplikací v souznění s prací, rodinou i přáteli.
Bonusem ke studiu, je pro každého studenta přístup do online knihovny, která obsahuje více jak 9.000+ titulů.
Náš lektorský tým se skládá ze zkušených odborníků s dlouholetými zkušenostmi nejen ze světa byznysu. Lektoři jsou studentům k dispozici nejen pro konkrétní učivo, ale i pro diskuze z praxe.

Proč studovat u nás?

Cardiff Academy vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na moderní formu vzdělávání. Díky úzké spolupráci s množstvím škol, univerzit a vzdělávacích institucí, nabízí moderní a vysoce efektivní formu vzdělávání. Školství a samo vzdělávání jako takové zaznamenává v dnešní době dynamický vývoj a určité profese mají povinnost celoživotního vzdělávání. V mnoha případech však převládá osobní potřeba rozvoje, zvýšení kvalifikace a odbornosti.
 
Studium je vstupenkou a mnohdy také podmínkou k dosažení vyšších manažerských pozic. Cardiff Academy je určena pro všechny, kteří chtějí udržet krok s nejnovějšími trendy v oboru a chtějí stále zvyšovat svůj osobní potenciál.
 
 

Chcete více informací o studiu?

Kontaktujte nás a domluvte si online setkání s naší studijní koordinátorkou, která vám odpoví na všechny vaše dotazy.
 
 
Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium LLM a získejte konkurenční výhodu.


Přihláška Nabídka programů LLM