Master of Business Administration

Strategický management

Studenti programu MBA Strategický management se naučí efektivně formulovat strategie organizace, čímž zajistí budoucí úspěšné fungování společnosti na trhu. Prohloubí své manažerské dovednosti v oblasti strategického rozhodování, formulování a provádění hlavních cílů a záměrů dané společnosti. Důraz je kladen především na vnitřní i vnější faktory jako elementární předpoklad pro správnou volbu strategie.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti strategického managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti programu MBA Strategický management se naučí efektivně formulovat strategii konkrétní korporace s ohledem na vnitřní i vnější faktory. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy. Pro strategie jsou také rozhodující externí podmínky a faktory, které mohou ovlivnit budoucí směřování společnosti. Vytvořit správnou corporate a business strategii není jednoduché, a to zejména v dobách složitého ekonomického vývoje. Studenti si osvojí principy a zásady pro optimální volbu strategie a její vhodnost. Součástí programu je také oblast projektového managementu a firemní kultury z pohledu strategického řízení.  

  • Správné stanovení business strategie
  • Krizový management a jeho východiska
  • Řízení projektu a jeho fáze
  • Firemní identita a podniková kultura
Garantem tohoto programu je Mgr. Jiří Kocich, MBA

Předměty - Strategický management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 52.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás