Jak se přihlásit

  • Zvolte studijní program, který chcete studovat.
  • Přes záložku PŘIHLÁŠKA se dostanete k našemu formuláři, který vyplníte a odešlete.
  • K přihlášce je potřeba doložit dokument o nejvyšším dosaženém vzdělání, ten můžete doložit v naskenované podobě i později.
  • Při volbě programu DBA (případně MBA bez dokončeného vysokoškolského vzdělání) je potřeba doložit svou manažerskou praxi, a to zejména čestným prohlášením o praxi, nebo profesním životopisem.
  • Po odeslání přihlášky vás kontaktuje studijní referentka s dalšími informacemi a postupem.
  • Podání přihlášky je nezávazné a ZDARMA.