Doctor of Business Administration

Executive management

Studenti DBA programu Executive management získávají hlubší informace o business strategiích, jejich výhodách, naučí se, jak je tvořit a jak s nimi dále pracovat. Důraz je kladen na management kvality a procesní management, zaměřuje se na design thinking, studenti zjistí, jak pracovat s novými inovacemi a jak je uvést v život. 

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti executive managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro ambiciózní zájemce, kteří chtějí své znalosti rozšiřovat ještě více do hloubky. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

 

Studenti DBA programu Executive management se seznámí s jednotlivými formami marketingových komunikací, jejich podstatou a zásadami uplatnitelnými v praxi. Zaměří se na podstatu a význam strategických aspektů managementu a poznají základní principy strategického marketingového myšlení, marketingových strategií a marketingové argumentace. Program cílí nejen na teoretickou, ale především praktickou stránku věci.


  • Marketingová komunikace, její podstata, zásada, vhodnost a uplatnění
  • Podniková strategie, strategický management
  • Management kvality, úloha, náplň a tvorba
  • Inovace, proč se jimi zabývat a jak s nimi pracovat
Garantem tohoto programu je PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

Předměty - Executive management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 69.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
MBA + DBA I LLM + DBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás