PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

Lektor

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA v minulosti pracoval jako výkonný ředitel Slovenského centra obstarávania, kde působil i jako spoluzakladatel. Byl činný v oblasti podnikových nákupů a procesů veřejných zakázek. Aktuálně pracuje jako lektor a kouč v oblasti podnikového nákupu, projektového řízení a managementu. Spolupracuje se dvěma zahraničními vzdělávacími institucemi poskytujícími studium MBA, kde přednáší projektový management a finanční řízení projektů. Vystudoval Ekonomickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystřici a Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze. Studium MBA v oboru Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School&Research Centru.