Master of Business Administration

HR management

Studenti MBA programu HR management se zaměří na teorii i praxi řízení lidských zdrojů. V programu získají přehled o adaptaci zaměstnanců, jejich motivaci a stimulaci, jak pracovat s jejich vzděláváním a odměňováním. Důraz je kladen především na využití přímo v praxi.

 

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti lidských zdrojů, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti MBA programu HR management získají základní informace týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, jako je pracovní doba a její rozvržení, přesčasy nebo noční práce, součástí problematiky jsou i takzvané flexibilní formy zaměstnávání. Student získává komplexní obraz o pracovních podmínkách a péči o pracovníky, věnuje se problematice stížností a jejich řešení. Součástí programu je seznámení studentů s moderními poznatky manažerské psychologie a její použití ohledně motivace zaměstnanců. Absolvent by měl být tedy mimo jiné schopen plně pochopit problematiku motivace, teorie pracovní motivace a pracovní spokojenosti.

  • Komplexní obraz o pracovních podmínkách a péči o pracovníky
  • Motivace, pracovní motivace a pracovní spokojenost
  • Pracovní doba, její rozvržení, podmínky a výjimky
  • Řešení konfliktů a stížností na pracovišti

Garantem tohoto programu je Mgr. Renata Leflerová

Předměty - HR management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás