HRM201

Adaptace zaměstnanců, pracovní výkon

Adaptace zaměstnanců, pracovní výkon
Cílem předmětu je definovat studentům obsah personální práce v podniku a charakterizovat to, čím se liší moderní řízení lidských zdrojů od personálního řízení, resp. od tzv. personální administrativy. Předmět představuje studentům hlavní úkoly řízení lidských zdrojů a možnosti získávání a adaptace zaměstnanců. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuPředmět představuje studentům definice termínů personalistika, personální administrativa, personální práce, personální řízení a řízení lidských zdrojů. Tyto pojmy jsou často mylně považována za synonyma, což však není pravda, studenti se tedy naučí je rozlišovat a pracovat s nimi. 

  • Strategický přístup k personální práci a všem personálním činnostem
  • Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace
  • Filozofie získávání pracovníků, metody, vnitřní a vnější trh

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.