Master of Business Administration

Sales management

Studenti MBA programu Sales management se naučí efektivně pracovat s nástroji pro podporu prodeje, načerpají obchodní a prodejní dovednosti. Důraz je kladen především na business strategie a zdokonalení schopnosti argumentace a vyjednávání.
 
Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti sales managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.
 
Studenti MBA programu Sales management se naučí pracovat s jednotlivými fázemi prodejního cyklu a jak je pomocí konkrétních technik zdokonalovat. Důraz je také kladen na zlepšení prezentačních a prodejních dovedností a osvojení důležitých principů prodejní komunikace. Program se zaměřuje na moderní trendy nejen v marketingové komunikaci, pracuje s prodejními procesy ve vztahu k cílovým skupinám. Studenti si osvojí základy přípravy a řízení vztahů se zákazníky s přímou vazbou na manažerskou strategii i praxi a naučí se, jak postupovat při tvorbě podnikové strategie. Součástí programu je také pochopit základní komunikační systémy a metody vyjednávání s využitím metody PIN.
 
  • Prodejní cyklus, jeho fáze a jak s ním pracovat
  • Prezentační a prodejní dovednosti, praktický tréning a zdokonalení
  • Pochopení komunikačních systémů, metody vyjednávání, speciální zaměření na metodu PIN
  • Příprava a řízení vztahů se zákazníkem

Garantem tohoto programu je Mgr. Jiří Kocich, MBA

Předměty - Sales management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 52.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás