SAM401

Obchodní a prodejní dovednosti

Obchodní a prodejní dovednosti
Cílem předmětu je seznámení studentů s rolí obchodníka, jeho image a jednáním s využitím moderních prodejních technik. Studenti se seznámí s jednotlivými fázemi prodejního cyklu a s tím, jak je s pomocí jednotlivých technik zdokonalit. Předmět se také soustředí na zlepšování prezentačních a prodejních dovedností, odhalení vlastních silných a slabých stránek ve svém osobním prodejním stylu a osvojení důležitých principů v prodejní komunikaci. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuV dnešní velice  silné konkurenci všech dodavatelů sílí také požadavky odběratelů, to vyžaduje změnu v chování podniků v zájmu jejich udržení a prosperity. 

Klasický přístup a dosavadní způsob komunikace již nestačí a je potřeba ho stále měnit a zlepšovat. Studenti se seznámí s oběma prostředími – B2B a B2C, zaměří se na komunikaci, znalosti, pochopení  a předvídání vývoje v oboru a přicházejících požadavků ze strany odběratelů. Díky tomu získají konkurenční výhodu na trhu. 

  • Role obchodníka, pozice v rámci organizace
  • Profil, vlastnosti a způsobilosti manažera pro klíčové zákazníky
  • Identifikace vhodných zákazníků na trhu
  • Analýza produktu
pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.