Master of Business Administration

Leadership

Studenti MBA programu Leadership získají všechny potřebné schopnosti pro vedoucí pozice. Zdokonalují metody řešení konfliktu, zlepšují své organizační a reprezentační dovednosti, které vedou k větší manažerské obratnosti v oblasti týmového vedení a koučinku.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti leadershipu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti MBA programu Leadership si osvojují základy koučovacího stylu vedení lidí a rozvíjejí schopnost aplikovat jej ve své praxi, učí se pracovat s koučovacími nástroji, technikami a postupy. Součástí programu je seznámení studentů s problematikou konflikt managementu, základními a efektivními komunikačními systémy a metodami vyjednávání. Zvláštní pozornost je věnována jejich výhodám i omezením. Absolvent by měl být tedy mimo jiné schopen efektivně předávat informace, v praxi dokázat využít principy leadershipu a rozvíjet tak potenciál a motivaci pracovních týmů i jednotlivců.

  • Koučink, jeho nástroje, techniky a postupy
  • Motivace pracovníků, rozvoj jejich potenciálu
  • Metody vyjednávání, jejich výhody a omezení
  • Konflikt management
Garantem tohoto programu je Ing. Lenka Lamešová

Předměty - Leadership

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 19. 5. 2024

PŘIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás