LEA201

Konflikt management

Konflikt management
Cílem předmětu je seznámení s problematikou konflikt managementu, propojení komunikace a emoční inteligence a proniknutí do oblasti manažerské práce s konfliktem. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuAč nám moderní technologie ulehčuje komunikaci a její rychlost tak den ode dne roste, neustále roste i potřeba nových manažerských nástrojů, které zvládnou konflikty, a to jak uvnitř firem, tak i v komunikaci se zákazníky. 

Studenti si uvědomí, co vše ovlivňuje konflikt, jeho tvorbu, průběh i řešení. Konflikt nelze řešit předem danými nástroji, jelikož poté nepochopíme příčinu a tím pádem ani jeho důležitou roli. 

  • Komunikace jako základní faktor ovlivňující konflikt
  • Bariéry v komunikaci
  • Teorie emoční inteligence v praxi konflikt managementu
  • Inteligence a její koncepty

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.