Master of Business Administration

Psychologie a management

Studenti MBA programu Psychologie a management prochází komunikačním tréningem, učí se práci s konflikt managementem a motivací zaměstnanců. Důraz je kladen především na psychologii osobnosti, se kterou student pracuje při řešení konfliktů nebo koučinku.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti psychologie a managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO a majitele společností. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti MBA programu Psychologie a management se seznámí s manažerským koučováním jako s významnou složkou efektivní práce s lidmi, pochopí možnosti rozvoje potenciálu, motivace a zvyšování pracovního výkonu. Naučí se důležité koučovací nástroje, techniky a postupy, díky kterým mohou zvyšovat efektivitu zaměstnance. Studenti si osvojí základy psychologie osobnosti, její hlavní směry a zjistí, jak tyto znalosti využít v každodenní manažerské praxi. Absolvent tohoto programu je znalý nejen v oblasti psychologie, ale i v oblasti komunikačních a prodejních dovedností, zná typy a způsoby komunikace i bariéry v ní.

  • Efektivní práce s lidmi a její hlavní složky
  • Rozvoj potenciálu zaměstnance, jeho motivace a zvyšování pracovního výkonu
  • Manažerský koučink, nástroje, techniky a postupy
  • Psychologie osobnosti, její směry a možnosti využití
Garantem tohoto programu je PhDr. Jitka Patríková

Předměty - Psychologie a management

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 49.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 23. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás