PSM401

Konflikt management

Konflikt management
Cílem předmětu je seznámení s Konflikt managementem, jeho problematikou a možnostmi řešení. Dále předmět navazuje na téma komunikace a emoční inteligence a pracuje s konfliktem z pozice managera. Výstupem předmětu je postupová práce.

Anotace předmětuI přesto, že možnosti komunikace se každým dnem vyvíjí a zlepšují, zvládání komunikace a konfliktu, ať už uvnitř nebo vně firmy, je stále aktuálním tématem, které je potřeba stále řešit. Proto neustále vznikají nové nástroje pro zvládání neshod. 

Konflikt samotný nemůžeme nikdy definovat, a proto ani řešení konfliktu nelze jednoznačně určit a řešit zavedeným vzorcem. Právě proto je zásadní si uvědomit veškeré vlivy v konkrétní komunikaci a jejich dopad na konflikt, jeho tvorbu i řešení. 

  • Komunikace jako základní faktor ovlivňující konflikt
  • Bariéry v komunikaci
  • Teorie Emoční inteligence v praxi Konflikt managementu
  • Inteligence a její koncepty

pexels-ron-lach-8036324

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, která Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.