Bachelor of Business Administration

Management ve zdravotnictví

Studenti programu BBA Management ve zdravotnictví budou obeznámeni s oblastmi projektového a strategického řízení v rámci zdravotnických zařízení, včetně jejich specifik a fungování. Studenti se seznámí i s etickou stránkou zdravotnictví, která se váže především k nedávným událostem, jež do značné míry znovuotevřely tuto problematiku. Budou seznámeni i s otázkou zdravotnické administrativy a jejími východisky. 

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti managementu, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti programu BBA Managementu ve zdravotnictví se seznámí se specifiky projektového a strategického řízení pro zdravotnický sektor. Studenti budou schopni zavádět projektové řízení do jejich praxe díky vhodné strategické analýze. Projektové a strategické myšlení ve zdravotnictví je taktéž spojeno s administrativou a etikou, jejichž základy si během studia absolventi osvojí. 

  • Základy strategického řízení ve zdravotnictví
  • Projektové řízení ve zdravotnictví
  • Základní etické principy
  • Problematika zdravotnické administrativy

Garantem tohoto programu je Mgr. Martin Robenek, DBA, Msc.

Předměty - Management ve zdravotnictví

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 29.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 19. 5. 2024

PŘIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás