MZD201

Strategický management ve zdravotnictví

Strategický management ve zdravotnictví
Studentům budou představena základní témata v oblasti strategického managementu, konkrétně s procesem nastavení mise, vize, strategickými cíli i operacemi. Všechny tyto aspekty musí být měřitelné a správně implementované, aby vedly k úspěšnému rozvoji firmy. Strategické myšlení stojí na několika principech, jejichž část si v rámci předmětu studenti osvojí a naučí se s nimi pracovat takovým způsobem, aby došli k návrhu a zpracování konkrétní strategie v rámci jejich praxe. Výstupem předmětu je postupová práce.
Anotace předmětu: Předmět se zaměřuje na úvod do problematiky strategického myšlení. Základními pilíři každé strategie je jasná mise a vize, od níž se odvíjí celková úspěšnost zdravotnického zařízení, a která přináší mnoho specifik, na něž třeba brát ohled. Studenti si tak osvojí základní principy a jednoduché postupy při procesu zpracování dané strategie.
  • Pojem a obsah strategie
  • Principy strategického myšlení
  • Postupy při zpracování strategie zdravotnického zařízení
  • Implementace strategie

Predmety

Zvolte kvalitní ONLINE STUDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, které Vám nabídne prakticky zaměřené studium v nejvyšší kvalitě.