Bechalor of Business Administration

Řízení lidských zdrojů

Studenti BBA programu Řízení lidských zdrojů se seznámí s oblastí personálního řízení v organizaci, seznámí se se základními pojmy, významy a úkoly takového řízení. Důraz je kladen na pochopení systému integrovaných personálních činností a jeho dodržování.

Pokud hledáte prakticky zaměřené vzdělání v oblasti HR, je tento program určen právě pro vás. Program je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní přehled a seznámit se s terminologií v oboru. Studium BBA je navíc vhodné jako příprava pro studium MBA. Celé studium probíhá v českém jazyce s akceptací slovenského jazyka.

Studenti BBA programu Řízení lidských zdrojů se seznámí se základními metodami vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, možnostmi plánování jejich karierního růstu, s jednotlivými metodami hodnocení pracovního výkonu a formami odměňování. Dále se program zabývá vnějšími i vnitřními podmínkami personálního řízení v organizaci, organizační kulturou, klimatem a identifikací pracovníků. Absolvent programu je schopen organizovat, motivovat a vzdělávat.

  • Personální řízení v organizaci, jeho vývoj, východiska a současné pojetí
  • Základní činnosti HR a managementu
  • Problematika motivace, pracovní spokojenosti a výkonu pracovníků
  • Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
Garantem tohoto programu je Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Předměty - Řízení lidských zdrojů

Základní blok

Volitelný blok

MIMOŘÁDNÁ AKCE
CENA ZA STUDIUM 32.000 Kč
Cena bez DPH je platná do 14. 7. 2024

PŘIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA
sleva 25 % z celkové výše školného za oba studijní programy a další výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštivte nás na

Kontaktujte nás